fbpx
2015. július 01.

Gazdaságtudományi Kar

Államháztartási mérlegképes könyvelő

OKJ szám: 55 344 02

Rövid leírás:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít.
Ellátja hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszert is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.
Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az államháztartás szervezetének alkalmazottjaként.

Jelentkezés feltételei:
- 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
- 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző
- 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
- 54 344 04 Államháztartási ügyintéző
- korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, továbbá aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából regisztrált mérlegképes könyvelő
- felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség esetében, - amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga) – legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat
- az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés)
- az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés),
- az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző szakképesítés),
- a felsőoktatási szakképzések képzési- és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (IX.21.) EMMI rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésben szerzett (kivétel felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens angol nyelven Nonprofit Finance and Accounting Economist Assistant és felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens angol nyelven Banking Economist Assistant) szakképzettség

Képzési idő:
320 óra, konzultációk szombatonként kerülnek megtartásra.

Modulok:

Modulszám Modul megnevezése Óraszám
10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban 10 óra
10776-12 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása 20 óra
10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása 40 óra
10775-12 Adózási feladatok ellátása 40 óra
10777-12

Államháztartási számviteli feladatok ellátása

120 óra
11886-16

Számviteli szervezési feladatok gyakorlata

30 óra
10779-12 Államháztartási elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása 60 óra

 

A szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:

Modulszám Modul megnevezése Óraszám
10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban írásbeli
10776-12 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása írásbeli
10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása írásbeli
10775-12 Adózási feladatok ellátása írásbeli
10777-12

Államháztartási számviteli feladatok ellátása

gyakorlati
11886-16

Számviteli szervezési feladatok gyakorlata

írásbeli
10779-12 Államháztartási elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása írásbeli

 

A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:

1. A 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban alkalmazása szóbeli modulzáró vizsgatevékenység alóli felmentés feltétele: állam- és jogtudományi doktori fokozat.
2. A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával, valamint a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett oklevéllel rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:
10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása.
3. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsga szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:
10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása.
4. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel alapszakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:
10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása,
10775-16 Adózási feladatok ellátása.
5. Az a jelölt, aki rendelkezik az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő, vagy a Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépüléssel felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:
10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása,
10775-16 Adózási feladatok ellátása.
6. Az a jelölt, aki a felsőfokú iskolai végzettsége alapján tejesítette az Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés szakmai előképzettség bemeneti feltételeit és az Adótanácsadó komplex szakmai vizsgáit sikeresen teljesítette, felmentést kap a 10775-16 Adózási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól.
7. Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
8. Mentesül a 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenység teljesítése alól 2019. december 31-ig az a jelölt, aki a 10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenység teljesítését hitelt érdemlően igazolja.
9. Mentesül a 10775-16 Adózási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenység teljesítése alól 2019. december 31-ig az a jelölt, aki a 10775-12 Adózási feladatok ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenység teljesítését hitelt érdemlően igazolja.

 

Költségek:
Regisztráció díja: 0 Ft
Tanfolyam díja: 160.000 Ft
Felmentési kérelmek kezelési díja: 0 Ft
Modulzáró vizsga díja: 10.000 Ft/db, összesen 70.000 Ft
Komplex szakmai vizsga díja: 50.000 Ft

Felmentési kérelem benyújtása esetén a képzési díjat részarányos csökkentjük, illetve a felmentett modulokból a vizsgadíjat sem számítjuk fel.

 

Jelentkezés módja:
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet postai vagy elektronikus úton.

Jelentkezési cím:
Kaposvári Egyetem
Hallgatói Ügyek Igazgatósága – Pedagógus- és Felnőttképzési Központ
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
felnottkepzes [KUKAC] szie [PONT] hu

További információ leonhardt [PONT] beatrix [KUKAC] szie [PONT] hu e-mail címen kérhető!

Jelentkezési lap

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

OKJ szám: 54 344 01
Rövid leírás
A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.
 
Jelentkezés feltétele: érettségi végzettség
 
Képzési idő:

400 óra, konzultációk szombatonként kerülnek megtartásra.

 
Modulok:
 
Modulszám Modul megnevezése Óraszám
11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 110 óra
10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása 40 óra
11505-12 Könyvelés számítógépen 60 óra
10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai 60 óra
11506-12

Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

40 óra
11501-12

Projektfinanszírozás

30 óra
11502-12 Projektfolyamatok követése 30 óra
11498-12

Foglalkoztatás I.

30 óra
11499-12

Foglalkoztatás II.

0 óra
11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

0 óra
    
Költségek:

Tanfolyam díja: 200.000 Ft
Modulzáró vizsga díja: 10.000 Ft/db, összesen 100.000 Ft
Komplex szakmai vizsga díja: 50.000 Ft

 
Jelentkezés módja:
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet postai vagy elektronikus úton.
 
Jelentkezési cím:
Kaposvári Egyetem
Hallgatói Ügyek Igazgatósága - Felnőttképzési csoport
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
felnottkepzes [KUKAC] szie [PONT] hu
 
További információ leonhardt [PONT] beatrix [KUKAC] szie [PONT] hu e-mail címen kérhető!
 

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

OKJ szám: 55 344 07
Vizsgaszervezési engedélyszám: E-000928/2014/A002
Rövid leírás
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.
 
Jelentkezés feltétele:
 
1. korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő, vagy
2. felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga) esetében, - amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat, vagy
3. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának elj árásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
4. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
5. az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző szakképesítés), vagy
6. az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike, (kivétel projektmenedzser asszisztens, vámkezelő, vámügyintéző szakképesítés), vagy
7. a 13/1977. (VII. 23.) PM-ÁH együttes rendelet szerinti árkalkulátori és árszakértői képesítés, vagy
8. a számviteli képesítés rendjéről szóló 14/1977. (VII. 30.) PM rendeletben szabályozott képesített könyvelői képesítéssel rendelkező, vagy az iskolarendszeren kívüli pénzügyi és számviteli szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről, a pénzügyi-számviteli tevékenységek szakképesítési feltételeiről, valamint az adószakértői működés engedélyezésének szabályozásáról szóló 10/1993. (IV. 9.) PM rendelet alapján szerzett képesítés
 
Képzési idő:
320 óra, konzultációk szombatonként kerülnek megtartásra.
 
Modulok:
 
Modulszám Modul megnevezése Óraszám
11773-12

Jogi feladatok a gyakorlatban

10 óra

10809-12

Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban

20 óra

10774-12

Pénzügyi feladatok a gyakorlatban

40 óra

10775-12

Adózási feladatok a gyakorlatban

40 óra

10808-12

Számviteli feladatok a gyakorlatban

120 óra

10788-12

Számviteli szervezési feladatok ellátása

30 óra

10789-12

Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása

60 óra
 
Költségek:
Tanfolyam díja: 160.000 Ft
Modulzáró vizsga díja: 10.000 Ft/db, összesen 70.000 Ft
Komplex szakmai vizsga díja: 50.000 Ft
 
Jelentkezés módja:
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet postai vagy elektronikus úton.
 
Jelentkezési cím:
Kaposvári Egyetem
Hallgatói Ügyek Igazgatósága - Felnőttképzési csoport
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
felnottkepzes [KUKAC] szie [PONT] hu
 
További információ leonhardt [PONT] beatrix [KUKAC] szie [PONT] hu e-mail címen kérhető!
 

Információ kérhető:
Név: Gerner Orsolya
Beosztás: felnőttképzési koordinátor
Telefonszám: 06 82/505-800 2657 mellék
E-mail cím: felnottkepzes [KUKAC] szie [PONT] hu; gerner [PONT] orsolya [KUKAC] szie [PONT] hu
Iroda: Tanügyi épület 23.
  

A Gazdaságtudományi Kar képzéseiről további információ kérhető:

Név: Horváthné Dr. Kovács Bernadett
Beosztás: mb. oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens
Telefonszám: 06 82/505-800 3500 mellék
E-mail cím: kovacs.bernadett
Iroda: Új Tanügyi épület 227.

 

© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat