fbpx

Gazdálkodó képzések

 

Mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók számára kínált képzések

A Kaposvári Egyetem elnyerte az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a KÉPZŐ SZERVEZET címet, melynek keretében mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók számára kínál képzéseket. Ezen gazdálkodók a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 139/2008. (X. 22.) FVM rendelete, és az azt módosító 50/2009. ((IV. 16.) FVM rendelet alapján az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program részeként képzési támogatást vehetnek igénybe.

A támogatás célja a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók szakmai ismereteinek bővítése: a kölcsönös megfeleltetés, a gazdálkodás környezeti hatásainak ismerete, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében támogatott műveletek rendeltetésszerű végrehajtása, és a megvalósított beruházások szakszerű üzemeltetése területén.

A rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a Kaposvári Egyetem szervezésében. A támogatott képzések szervezése az alábbi célterületeken történik:

  1. célterület, a szabadon választható képzések: a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére. Az itt bemutatott programokkal szakképesítést nem adó szakmai továbbképző, vagy az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, szakmai végzettséget is adó, illetve hatósági képzések igényelhetők szabadon választva.
  2. célterület, a kötelező képzés: az alábbi ÚMVP intézkedések keretében benyújtott támogatási kérelmet, pályázatot jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezők számára.

A résztvevők számára (igény esetén) részletfizetési kedvezményt biztosítunk! Szakképzést biztosító tanfolyamainkhoz TÁMOGATÁS igénybevételéhez segítséget nyújtunk!

A Munkáltatók a szakképesítést nyújtó (OKJ) és akkreditált programjaink esetén SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS terhére is fizethetik dolgozóik képzését.

Gazdák kötelező képzései

Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben című képzés

A képzés időtartama: 14 óra, 2 nap
A képzés tematikája:
1. Általános rész: a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrárszakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások.
2. Speciális rész: Jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben tartás, stb.); terményszárítók üzemeletetése, energiagazdálkodási ismeretek; magtisztítás; magtárolás (szabványok, eljárások a veszteségek csökkentésére, stb.); kapcsolódó jogszabályok.

Tanfolyami díj: 20.000 Ft/fő

Beruházások az állattenyésztésben című képzés

A képzés időtartama: 14 óra, 2 nap
A képzés tematikája:
1. Általános rész: a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrárszakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások.
2. Speciális rész: Az elnyert összeg felhasználási rendje, jogkövetkezmények, jogorvoslat; az állattartó telepekre vonatkozó fontosabb környezetvédelmi szabályok; állattartó telepi nyilvántartások szabályos vezetése; szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele.

Tanfolyami díj: 20.000Ft/fő

GAZDANet

A képzés időtartama: 38 óra,  nap
A képzés tematikája:
1. Számítástechnkai alapismeretekkel nem rendelkezők részére: Jogcím-specifikus kötelezettségek; általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek); a Word alapszintű ismerete, használata; az Internet alapszintű ismerete, használata; elektronikus levelezés; a GazdaNet programcsomag használata.
2. Számítástechnikai alapismeretekkel rendelkezők részére: Jogcím-specifikus kötelezettségek; az Internet, a Word és az Excel használata; elektronikus levelezés; a GazdaNet programcsomag használata; FVM hatáskörébe tartozó ügyek elektronikus intézése; elektronikus eszközök alkalmazása a mezőgazdaságban; automatikus mérőeszközök alkalmazása a mezőgazdaságban; mezőgazdasági célszoftverek típusai, alkalmazási lehetőségei; vállalatirányítási rendszerek.

Tanfolyami díj: 49.000 Ft/fő

Évelő ültetvények telepítése című képzés

A képzés időtartama: 14 óra, 2 nap
A képzés tematikája:
1. Általános rész: a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrárszakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások.
2. Speciális rész: a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek; a 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek; a lágyszárú energianövények termesztése; a fás szárú energianövények termesztése, kapcsolódó jogszabályok; a biomassza felhasználása illetve feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).
3. Speciális rész (gyümölcs ültetvények): a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek; az ültetvény ápolása termőre fordulásig (gyakori problémák); az ültetvény fenntartásának környezetvédelmi követelmény; az öntözés módjai és gazdaságossága; termékértékesítési lehetőségek.

Tanfolyami díj: 20.000 Ft/fő

A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című képzés

A képzés időtartama: 14 óra, 2 nap
A képzés tematikája:
1. Általános rész: a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrárszakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások.
2. Speciális rész: az elnyert összeg felhasználási rendje, a gazdaság működésével kapcsolatos bizonylatok szabályos vezetése, szankciók, jogorvoslati lehetőségek; az üzleti terv megvalósulásának nyomonkövetés; forrásbevonás lehetőségei, hitelfelvétel; piacrajutási lehetőségek; szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele).

Tanfolyami díj: 20.000 Ft/fő

Mezőgazdasági termékek értéknövelése című képzés

A képzés időtartama: 7 óra, 1 nap
A képzés tematikája:
1. Általános rész: a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrárszakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások.
2. Speciális rész: Termelői együttműködések; élelmiszerbiztonsági ismeretek.

Tanfolyami díj: 20.000 Ft/fő

A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása című képzés

A képzés időtartama: 14 óra, 2 nap
A képzés tematikája:
1. Általános rész: a KAP aktuális kérdései; az SPS rendszer; a kölcsönös megfeleltetés; az agrárszakigazgatás rendszere; a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások.
2. Speciális rész: az elnyert támogatási összeg felhasználási rendje; az üzleti terv megvalósulásának nyomonkövetése; az igénylés módja, szüneteltetése, visszalépés a támogatástól; jogorvoslati lehetőségek (vis major).

Tanfolyami díj: 20.000 Ft/fő

Agrár- környezetgazdálkodási kifizetések című képzés

A képzés időtartama: 14 óra, 2 nap
A képzés tematikája:
1. Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend: agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon (a korábbi évek tapasztalatai); minimum követelmények az AKG-ban; az AKG jogszabályi követelményei; eljárásrendi kérdések (pl. részleges visszavonás, kötelezettségátadás, öröklés); helyszíni ellenőrzés, jogkövetkezmények.
2. Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok: szántóföldi célprogramok; ültetvényes gazdálkodás; gyepgazdálkodás; vizes élőhelyeken történő gazdálkodás.
3. Talaj tápanyag-gazdálkodás
4. Az agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb kérdések: a Gazdálkodási Napló vezetése; a különböző támogatások együttes felvételének lehetőségei; az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer (AIR).
5. Az agrárszakigazgatás rendszere

Tanfolyami díj: 20.000 Ft/fő

Natura 2000 kifizetések című képzés

A képzés időtartama: 14 óra, 2 nap
A képzés tematikája:
1. Általános ismeretek a természetvédelemről és a Natura 2000 területekről: természetvédelmi alapismeretek; a mezőgazdaság kulcsszerepe a környezet- és természetvédelemben; a hazai természetvédelem működése; az EU ökológiai hálózata: a Natura 2000 hálózat bemutatása; jogi szabályozás; a Natura 2000 területeken előforduló közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű élőhelyek, valamint a növény- és állatfajok bemutatása.
2. A Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz
3. Az agrárszakigazgatás rendszere

Tanfolyami díj: 20.000 Ft/fő

Gazdálkodók választható képzései

Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot követelményei képzés

A képzés időtartama: 22 óra, 3 nap
A képzés tematikája:
1. Kölcsönös megfeleltetés: célja, alapelvei; jogszabályi háttere; követelmények csoportosítása, általános ismertetése; követelmények ellenőrzése, jogkövetkezmények; természetvédelmi követelmények; környezetvédelmi követelmények; állatjelölés és nyilvántartás.
2. A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai: Európai Uniós jogszabályok rendelkezései,illetve azokra való megfelelés; előzmények (a korábbi években alkalmazott HMKÁ előírások); az új 2008. évtől alkalmazandó HMKÁ előírások szabályai, jogalanyai
3. Az agrárszakigazgatás rendszere

Tanfolyami díj: 27.000 Ft/fő

Az agráriumban előállítható vagy keletkező biomassza hasznosítása és elsődleges feldolgozása

A képzés időtartama: 22 óra, 3 nap
A képzés tematikája:
1. Az energetikai célú biomassza előállításához, elsődleges feldolgozásához igényelhető támogatások.
2. A lágyszárú energianövények termesztése.
3. A fásszárú energianövények termesztése, és annak jogi szabályozása.
4. A biomassza begyűjtése, felhasználása, feldolgozása, különös tekintettel a mezőgazdasági és kistérségi alkalmazásokra.
5. Az agrárszakigazgatás rendszere

Tanfolyami díj: 27.000 Ft/fő

Aktuális növényvédelmi ismeretek

A képzés időtartama: 22 óra, 3 nap
A képzés tematikája:
1. Új növényvédő szerek ismertetése.
2. Új védekezési módszerek egyes károsítók ellen.
3. A használatból kivont növényvédő szerek és helyettesítési lehetőségeik.
4. A növényvédelem ökonómiája.
5. Növényvédelmi előrejelzési információk és azok felhasználása.
6. A növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai;
7. Az agrárszakigazgatás rendszere.
8. Gyakorlati képzésen a fontosabb kórképek, kárképek, gyomnövények felismerése;  permetezőgépek beállítása; permetlékészítés, kijuttatási számítások.

Tanfolyami díj: 28.400 Ft/fő

Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése

A képzés időtartama: 22 óra, 3 nap
A képzés tematikája:
1. Elméleti képzés: A növények tápanyagfelvétele; a talaj tápanyagmérlege és befolyásoló tényezői; a tápanyaggazdálkodás célja, feladatai, ökonómiai vonatkozásai; a tápanyaggazdálkodási terv készítésének elve, lépései; a nitrát-direktíva lényege, betartásának módja; az agrárszakigazgatás rendszere.
2. Gyakorlati képzésen tápanyaggazdálkodási terv készítése.

Tanfolyami díj: 28.400 Ft/fő

Agrárvállalkozói ismeretek

A képzés időtartama: 22 óra, 3 nap
A képzés tematikája:
1. A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai tervezése: a stratégia kialakításának folyamata; a cég tőkeköltségvetése; beruházási változatok értékelése, beruházási döntés; a kisvállalkozás életére ható kockázati tényezők, kockázat menedzselés.
2. A vállalkozás működtetése: az üzlet finanszírozása; költséggazdálkodás, költségelemzés; a vállalati hozamok mérése, elemzése; egyszerűsített mérleg, eredménykimutatás; a nyereség növelésének lehetőségei a mezőgazdasági termelésben; főbb pénzügyi mutatók képzése.
3. Üzleti terv készítése
4. Adózási ismeretek
5. Társadalombiztosítás.
6. Az agrárszakigazgatás rendszere.

Tanfolyami díj: 27.000 Ft/fő

Ökológiai gazdálkodás

A képzés időtartama: 22 óra, 3 nap
A képzés tematikája:
1. Az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei.
2. Az ökológiai növénytermesztés jellemző technológiai elemei.
3. Az ökológiai állattenyésztés jellemző technológiai elemei.
4. Az ökológiai kertészet jellemző technológiai elemei.
5. Átállás az ökológiai gazdálkodásra.
6. Ökológiai gazdálkodáshoz igénybe vehető támogatások.
7. Az ökológiai gazdálkodás jogszabályi háttere.
8. A biotermékek értékesítési lehetőségei.
9. Az ökológiai gazdálkodás ökonómiája.
10. Az agrárszakigazgatás rendszere.

Tanfolyami díj: 27.000 Ft/fő

Alkalmazott számítástechnika, alapfokú számítógép-kezelői ismeretek gazdálkodók számára. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele

A képzés időtartama: 38 óra, 4 nap
A képzés tematikája:
1. Elméleti képzés: Általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek); a Word és az Internet alapszintű ismertetése; a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele.
2. Gyakorlati képzésen a Word használata; az Internet használata (gazdálkodók számára hasznos honlapokról információ szerzés); elektronikus levelezés.

Tanfolyami díj: 49.000 Ft/fő

Jó mezőgazdasági Gyakorlat

A képzés időtartama: 22 óra, 3 nap
A képzés tematikája:
1. Elméleti képzés: a mezőgazdaság és környezet viszonya, alkalmazott mezőgazdasági gyakorlatok, EU és hazai szabályozási rendszer, az EMVA tengelyei; a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy) helye a termesztési rendszerekben; a JMGy alkalmazása a növénytermesztésben; termőterület kiválasztása, vetésforgó, fajtakiválasztás; talajművelés, trágyázás, öntözés; növényvédelem, hulladékanyagok kezelése; betakarítás és betakarítás utáni kezelések; élelmiszer- és takarmánybiztonság, a termékek nyomonkövetése; a JMGy alkalmazása az állattenyésztésben, általános követelmények, telephely, az állomány nyomonkövetése, nyilvántartási rendszerek; takarmányozás, takarmánygyártás és tárolás, állatjólét, állatszállítás; a JMGy és a mezőgazdasági minőségbiztosítási rendszerek kapcsolata az agrárszakigazgatás rendszere.
2. Gyakorlati képzésen helyzetelemzések, gyakorlati kivitelezések.

Tanfolyami díj: 28.400 Ft/fő

Az integrált növénytermesztés, gyümölcstermesztés technológiája

A képzés időtartama: 22 óra, 3 nap
A képzés tematikája:
1. Az agrárszakigazgatás rendszere.
2. Elméleti képzés: altalános rész: az integrált gazdálkodás fogalma; integrált növénytermesztés hazai szabályozása; integrált növénytermesztési célprogramok; az integrált növénytermesztés feltételrendszere; az integrált növénytermesztés jelentősebb elemei. Speciális rész: integrált szántóföldi növénytermesztés; integrált zöldségtermesztés; integrált gyümölcstermesztés.
3. Gyakorlati képzésen Gazdálkodási napló vezetése.

Tanfolyami díj: 28.400 Ft/fő

Élelmiszerbiztonsági ismeretek gazdálkodók részére

A képzés időtartama: 22 óra, 3 nap
A képzés tematikája:
1. Az élelmiszerbiztonság fogalma, jelentősége.
2. Biztosításának lehetőségei a termőföldtől a fogyasztó asztaláig.
3. Az élelmiszerek minősége, mikrobiológiai minősége, meghatározó tényezői.
4. Alap- és adalékanyagok minősége, a késztermék minőségére gyakorolt hatása.
5. Élelmiszerek biztonságos előállítása, csomagolása, tárolása, szállítása, értékesítése.
6.Nyomon követés biztosítása az egész termékpályán.
7. Romlást okozó tényezők, élelmiszer-fertőzés, ételmérgezés okai, következményei, megelőzési lehetőségek.
8. Élelmiszer-előállítás higiéniája, személyi higiénia jelentősége, biztosításának lehetőségei az élelmiszer-előállításban, HACCP.
9. Génmódosított élelmiszerrel kapcsolatos információk.
10. A kistermelői élelmiszer előállítás és forgalmazás jogi szabályozása.
11. Fogyasztóvédelem célja, feladata, jelentősége, biztosításának lehetőségei.
12. Az agrárszakigazgatás rendszere.

Tanfolyami díj: 27.000 Ft/fő

Közvetlen kifizetések az SPS rendszerben, aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések

A képzés időtartama: 22 óra, 3 nap
A képzés tematikája:
1. Az SPS rendszer.
2. Aktuális földügyi és birtokrendezési kérdése: a termőföld tulajdonjogának megszerzése; a birtokrendezés eszközei; a termőföld használata és a földhasználati nyilvántartás; a termőföldet érintő hasznosítási kötelezettség és a parlagfű-mentesítés; a termőföld más célú hasznosítása.
3. Az agrárszakigazgatás rendszere.

Tanfolyami díj: 27.000 Ft/fő

Vadgazdálkodási ismeretek

A képzés időtartama: 22 óra, 3 nap
A képzés tematikája:
1. A vadgazdálkodás jogszabályi keretei.
2. Vadgazdálkodási célú élőhelyfejlesztés és az ÚMVP kapcsolata.
3. Apróvadgazdálkodási alapismeretek.
4. Az agrárszakigazgatás rendszere.

Tanfolyami díj: 27.000 Ft/fő

OKJ-be tartozó képzések
Aranykalászos gazda
Mezőgazdasági vállalkozó
Növényvédő és méregraktár kezelő
Méhész
Vadász, vadtenyésztő
Belovagló

Visszaküldési cím:
 
emailen: felnottkepzes [KUKAC] szie [PONT] hu
postai úton: Kaposvári egyetem
 
Leonhardt Beatrix
7400 Kaposvár, Guba Sándor u.40.
 

 

© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat