fbpx

Rippl-Rónai Művészeti Kar

Fotográfia BA

Képz. szint: Alapképzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 6

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
800 000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport:
Művészet

Érettségi követelmények / felvételi vizsgatárgyak:
Érettségi bizonyítvány / Alkalmassági (Alk) és gyakorlati (Gy) vizsga

Képzés célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az értelmiségi lét igényeinek megfelelő, szakmai szempontból magasan képzett fotográfus tervezők, akik az alkalmazott és az autonóm fényképezés terén alkalmasak szakmai feladatok magas szintű megoldására. A képzés biztosítja a szakmai feladatok ellátásához szükséges művészeti, művelődéstörténeti, tervezői, technikai, továbbá a kor színvonalán álló és továbbfejlesztésre alkalmas fotográfiai ismereteket, a fotográfusi munkához szükséges magyar és idegennyelvi kommunikációs képességeket. A képzés felkészíti a hallgatót a munkaerőpiacon történő érvényesülésre és tanulmányainak fotográfustervező művész mesterszak (MA) szinten történő folytatására.

Főbb tárgyak:
stúdiógyakorlat, kreatív fotótervezés, laborgyakorlat, vizuális kommunikáció, analóg és digitális technika / ábrázolás, fotótörténet, művészettörténet, tipográfia és képszerkesztés, szerzői jog.

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
fotográfus tervező

 

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A 2020-21-ES TANÉVRE

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A Fotográfia BA szak alkalmassági és gyakorlati vizsgáinak időpontja:

  • az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2020. június 03-09.
  • a gyakorlati vizsga ideje és helye: 2020. június 22-23.,

Az alkalmassági és gyakorlati vizsga helye: Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar, Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

Az alkalmassági vizsga
A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2020. június 03-09. éjfél (CET) között kef [PONT] felveteli [KUKAC] gmail [PONT] com e-mail címre.

 

Technikai paraméterek: beadandó min. 10 - max. 15 egyedi képekből álló portfólió vagy min. 10 - max. 15 képből álló összefüggő képsorozat. A képek hosszanti oldala egyenként min. 1200 - max. 2000 pixel, a fájlok kiterjesztése JPG, színbontása Adobe RGB vagy sRGB. A képek zip fájlba tömöríthetőek.
A képfájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnevKepcim01.jpg; VezeteknevKeresztnevKepcim02.jpg stb.
Rövid, max. 300 szavas műleírás mellékelhető .doc vagy .pdf fájlként.
A saját munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége, témáját és fotográfiai műfaját tekintve kötetlen.

Az alkalmassági vizsga értékelése:
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán „megfelelt” jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.
Az eredményekről a jelentkezőket 2020. június 15. éjfélig (CET) e-mailben értesítjük.

Gyakorlati vizsga

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:
Fototechnika, fotótörténet, általános műveltségi teszt megoldása, megadott irodalom alapján.
A vizsga ideje: 2020. június 22. 10:00 óra

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:
Fényképezés az aznap kihirdetett téma alapján, digitális fényképezőgéppel. A képeket a Kar számítógépes termeiben elhelyezett gépein is fel lehet dolgozni.
A vizsga ideje: 2020. június 22. 12.00 óra

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/elbeszélgetés:
A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás, amely során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat képanyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatott változata, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.
A vizsga ideje: 2020. június 23. 9.00 óra

Ajánlott irodalom (az írásbeli feladatsorhoz):
- Baki Péter (szerk.): Fényképészet. Magyar Fotográfiai Múzeum/Magyar Fotóművészek Szövetsége, Kecskemét/Budapest, 2007.
- Baatz, Willfried: Fotográfia. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.
- Marien, Mary Warner: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete. Typotex, Budapest, 2011.

A jelentkezők az alábbi eszközöket hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára: digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, nyomtatott portfólió.

 

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont
- teszt: 40 pont
- beadott képek: 40 pont
- fotózási feladat: 60 pont
- szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

 

Képalkotás BA

Munkarend: nappali
Fin.forma: Állami ösztöndíjas/Önköltséges
Képzési idő (félév): 6

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
350 000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport:
Művészetközvetítés

Érettségi követelmények / felvételi vizsgatárgyak:
Érettségi bizonyítvány / Alkalmassági (Alk) és gyakorlati (Gy) vizsga

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A Képalkotás BA szaknál képalkotás (festő, grafikus) és mozgóképkultúra- és média szakirány közül lehet választani.
A felvételt nyert hallgatónak az első év folyamán nyújtott teljesítménye alapján lehetősége van a szakon belüli szakirány változtatásra, amelyről az intézmény dönt.
Már az alkalmassági vizsgára a szakirányhoz igazodó munkákkal pályázzon a jelentkező (részletesebben később!)
A szakmai felvételi két szakaszból áll.
Az első szakasz: szakmai alkalmassági vizsga.
A második szakaszban a szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőnek gyakorlati vizsgát kell tennie.
A gyakorlati vizsga a jelentkező szakonként, pontosabban szakirányonként elvárt kreatív tervezési-alkotói gyakorlataiból, valamint az alkalmassági vizsgára hozott anyagainak elemzéséből, illetve elbeszélgetésből áll (részletesebben később).

Az alkalmassági felvételi vizsga ideje: 2020. április 27.- 2020. május 4.
A gyakorlati felvételi vizsga ideje: 2020. május 25. – 2020. május 29.
A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.
Az alkalmassági és gyakorlati vizsga helye: Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar, Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.

Képalkotás (festő, grafikus) szakirány

ALKALMASSÁGI VIZSGA

Az alkalmassági felvételi vizsga 2020. április 27.– 2020. május 4. között kerül megrendezésre. A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

Az alkalmassági vizsga követelményei:
A jelentkezőnek mappát kell bemutatnia személyesen, amelynek tíz darab saját munkát kell tartalmaznia. A 10 munka közül legalább 5 darabnak minimum A/2 méretű tanulmányrajznak / festménynek kell lenni tárgy-, tér- és emberi figura ábrázolása tárgykörben. Továbbá 5 db saját témát / témákat feldolgozó, nem tanulmány jellegű munkákat is be kell mutatni. Festészeti munkákat maximum A/2 vagy B/2 méretben, valamint egyedi, illetve sokszorosított grafikai munkákat (lehetőség szerint magas, mély, sík vagy szitanyomást) A/2 vagy B/2 méretű paszpartúban kell bemutatni.

A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:
– Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód
– Vizuális kreativitás, nyitottság
– Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban)
– Kompozíciós készség
– Művészettörténeti alapképzettség
– Kortárs művészeti tájékozottság

A munkák elbírálásának folyamata:
A felvételi bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar Képalkotás BA szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. Az alkalmassági vizsgára hozott munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a bizottság több tényező, a bírálati szempontok figyelembevételével, a maga komplexitásában.

Gyakorlati vizsga

A gyakorlati felvételi vizsga 2020. május 25.– 2020. május 29. között kerül megrendezésre. A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

A gyakorlati vizsga követelményei:

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely két részből áll:
1. Gyakorlati feladat /Alakrajz készítése emberfiguráról (pl. ceruza, szén, pitt) és színes kompozíciós, kreatív gyakorlatok festészeti technikákkal (pl. tempera, aquarell, akril, pasztell).
2. Elbeszélgetés / A vizuális feladatokat felvételi elbeszélgetés követi, melynek célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.

Az alkalmassági vizsgára hozott mappát javasolt kiegészíteni (frissíteni) újabb munkákkal, amit a gyakorlati vizsgát követő elbeszélgetésen be kell mutatni. Minden felvételizőnek személyesen kell a számára adott feladatot teljesíteni, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége.

A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.


A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:
– Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód
– Vizuális kreativitás, nyitottság
– Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban)
– Kompozíciós készség
– Művészettörténeti alapképzettség
– Kortárs művészeti tájékozottság

A munkák elbírálásának folyamata:
Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták.
A második szakasz a jelentkezőnek az intézményben készített munkáinak vizsgálatából, valamint elbeszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a művészi pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét.
A bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar adott szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre.

Gyakorlati vizsgán szerezhető 200 pont, bontásban:
Rajz feladat: 100 pont.
Színes kompozíció, illetve tervezési gyakorlat: 70 pont.
Elbeszélgetés (mappanézés, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 30 pont.

 

Mozgóképkultúra- és média szakirány

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2020.április 27- 2020. május 04.

a gyakorlati vizsga ideje és helye: 2020. május 25- 2020. május 29.

Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar, Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

A Képalkotás BA szaknál képalkotás (festő, grafikus) és mozgóképkultúra- és média szakirány közül lehet választani. A jelentkezőnek már az alkalmassági vizsgára a szakirányhoz igazodó munkákkal kell pályáznia.

ALKALMASSÁGI VIZSGA

A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2020.április 27 - 2020. május 04.éjfél (CET) között az rrmkmozgokep [KUKAC] gmail [PONT] com e-mail címre.

Technikai paraméterek:

beadandó egy mozgókép: 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció; felbontás: min. 1280x720 px (720p), max. 1920x1080 px (1080p); formátum: mp4 vagy mov; maximális fájlméret: 500 MB; fájlok elnevezése: VezeteknevKeresztnev.mp4, stb.
- vagy egy 10-15 darabból álló fotósorozat, egy témában; felbontás: rövidebb oldal min. 1500 px; formátum: JPG; a sorozat egységesen vagy álló vagy fekvő képekből álljon; fájlok elnevezése: VezeteknevKeresztnev1.jpg, stb.
- vagy egy 15-25 képből álló képregény, rajzsorozat; egy darab, több oldalas PDF fájlba fűzve; méret: A/4; felbontás: 300 dpi; formátum: PDF; fájlok elnevezése: VezeteknevKeresztnev.pdf

A munkákat nagyméretű fájlküldővel küldjék el a fenti címre, pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive, stb. videós csatornára, közösségi oldalra feltöltött videók linkjét nem áll módunkban elfogadni.
Rövid, max. 300 szavas műleírás mellékelhető doc vagy pdf fájlként.
A saját munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége, témáját és fotográfiai műfaját tekintve kötetlen.

Az alkalmassági vizsga értékelése:

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán “megfelelt” jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.
Az eredményekről a jelentkezőket 2020.május 08. éjfélig (CET) e-mailben értesítjük.

GYAKORLATI VIZSGA

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/bemutatkozás:

A felvételiző által az alkalmassági vizsgára benyújtott munka bemutatása, elemzése.
A vizsga ideje: 2020. május 25- 2020. május 29.

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/kreatív feladat:

Egy, a szakmához kapcsolódó kreatív feladat megoldása. A munkához a Kar számítógépes termeiben elhelyezett gépek felhasználhatóak.
A vizsga ideje: 2020. május 25- 2020. május 29.

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/záró elbeszélgetés:

A felvételi folyamatot lezáró beszélgetés, amely során lemérhetők a jelentkező szakmai kompetenciái, film- és médiatörténeti jártassága, valamint prezentációs készsége. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat anyaga.
A vizsga ideje: 2020. május 25- 2020. május 29.

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:

digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, laptop és digitalizáló tábla (utóbbiak opcionálisak)

PONTOZÁS

Megszerezhető összpontszám: 200 pont

  • benyújtott munka bemutatása, elemzése: 80 pont
  • kreatív feladat: 60 pont
  • beszélgetés, film- és médiatörténeti jártasság: 60 pont

Látványtervezés BA

Mit tanulnak a Látványtervezés szakos hallgatók?
Választható specializációk:
  • díszlet- és jelmeztervezés,
  • díszlet- kiállítás-és arculattervezés,
  • díszlet- és bábtervezés,
  • jelmez- és bábtervezés.
A látványtervezés szakon alapkövetelmény a rajzkészség. A képzés során hangsúlyos a rajz és a festés, ezen belül az anatómia és a tárgyábrázolás. Elméleti tárgyak - így pélául a környezetkultúra, a dramaturgia, a viselettörténet, a művészettörténet, a dráma- és színháztörténet, az építészettörténet -, a szakmai tudást erősítik, a sokoldalú művészszemélyiség kialakulását szolgálják. Cél az olyan szakemberek képzése, akik átfogó művészetszemlélettel és szakmatörténeti ismerettel, korszerű technológiák területén szerzett jártassággal oldják meg a rájuk bízott tervezői feladatokat.
 
Kiktől tanulhatnak a hallgatók?
Nemzetközileg és országosan ismert és elismert művészektől, tervezőművészektől.
Jelenlegi oktatóink a szakma jeles képviselő, többek között Bozóki Marianne DLA, Molnár Zsuzsanna, Matyi Ágota.
 
Hol szerezhetnek a hallgatók szakmai tapaszatalatokat?
Nyáron művésztelepen való részvételre van lehetőség. Szakmai gyakorlat keretében résztvesznek színházi előadások létrehozásában. Szerepelnek a hazai és nemzetközi szakmai kiállításokon, megmérettetéseken. Lehetőségük van külföldi társintézményekben Erasmus ösztöndíjjal egy-egy szemesztert eltölteni.
 
Hol képezhetik magukat tovább a diplomát megszerzett hallgatók?
Végzett hallgatóink kétéves mesterképző (MA) szakon a Magyar Képzőművészeti Egyetem ill. a Színház- és Filmművészeti Egyetem látványtervező mesterszakán.
 

Képz. szint: alapképzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 6

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
800 000 Ft/félév
 

Általános szakleírás
Az intézmény képzési sajátosságairól a kartól kaphat tájékoztatást.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Alkalmassági felvételi vizsga: 2019. április 29. (hétfő)

Első szakasz: Előrosta (alkalmassági vizsga) mappa bemutatása otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, alak, tér), eredeti (nem másolat) bármilyen technikával; esetleg színházi tervezéssel kapcsolatos munkák: díszlet, látvány-jelmeztervek, kiállításokkal, rendezvényekkel, termékbemutatókkal, különféle rendezvényekkel kapcsolatos látványtervek és arculattervek, bábművészettel kapcsolatos látványtervek. (csak A/2 mappában bemutatható formában)
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a „nem alkalmas” minősítéssel tanácsol el.

Gyakorlati felvételi vizsga: 2019. május 27-28-29. (hétfőtől-szerdáig)

Második szakasz: tanulmányrajzok élő modell után fél íves méretben, térábrázolási feladat, szabadon választott technikával (szén, ceruza, pitt).

Kosztümös figura környezettel, szabadon választott színes technikával. (akvarell, stb., a lassan száradó anyagok pl. olaj kivételével).

A gyakorlati felvételi vizsga harmadik szakaszát azok folytathatják, akiket a Felvételi Bizottság a szakaszt záró rostán megfelelőnek minősít.

Harmadik szakasz: Megadott szakmai tervezési feladat. Szakmai beszélgetés a Felvételi Bizottsággal szakmai és általános műveltségi témában. Otthoni munkák bemutatása.

A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető pontszám 200 pont, bontásban
- Fej- és alakrajz: 20 pont
- Térábrázolás: 25 pont
- Festés: 20 pont

Előrosta

Szakmai feladat:
- Síkkompozíció: 17 pont
- Térkompozíció: 18 pont
- Jellem: 20 pont
- Tér: 20 pont
Szakmai beszélgetés: 60 pont

Összesen: 200 pont

Felvételi pontok számítása
A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszereznek. Többletpont nem számítható.

A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető pontszám 200 pont, bontásban
- Fej-és alakrajz: 20 pont
- Térábrázolás: 25 pont
- Festés:20 pont

Előrosta

Szakmai feladat:
- Síkkompozíció: 17 pont
- Térkompozíció: 18 pont
- Jellem: 20 pont
- Tér:20 pont
Szakmai beszélgetés: 60 pont

Összesen: 200 pont

Média design BA

Munkarend: nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges
Képzési idő (félév): 6

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
480 000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport:
Művészet

Érettségi követelmények / felvételi vizsgatárgyak:
Érettségi bizonyítvány / Alkalmassági (Alk) és gyakorlati (Gy) vizsga

Képzés célja:
A szak képzési célja kreatív audiovizuális média designer szakemberek képzése a médiakommunikáció, a szórakoztató- és reklámipar, egyéb művelődési és kulturális területek, a hálózati- és interaktív média, az új-média kutatás, a kiállítási- és prezentációs ipar, az adat-vizualizáció és digitális archiválás, a tudományos- és oktatási ismeretterjesztő, vizualizációs ipar számára, akik képesek alkalmazkodni a médiakommunikáció- és technológia változásaihoz a média designeri feladatokban. Interdiszciplináris tudással rendelkeznek, és rugalmasan és változatos módon élnek a folyamatosan megújuló technikai, szoftverhasználati és kreatív lehetőségekkel. Képesek és alkalmasak kreatív teamek tagjaként változatos szerepkörökben dolgozni a médiaipar szegmenseiben. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb tárgyak:
Média design tervezés; média kampánytervezés; programozás, kreatív kódolás; 3D modellezés; Fotó, video, TV gyakorlat; Game Design; Látványtervezés; Kreatív írás

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
média designer

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A 2020-21-ES TANÉVRE
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A média design BA szak alkalmassági és gyakorlati vizsgáinak időpontja:
az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2020. június 01-07.;
a gyakorlati vizsga ideje és helye: 2020. június 22-23.,
Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar, Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.


AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA
A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2020. június 01-07. éjfél (CET) között a rrmkmediadesign [KUKAC] gmail [PONT] com e-mail címre.

 

Technikai és tartalmi paraméterek

Beadandó maximum 8 oldalas a szakmai alkalmasságot bemutató portfólió (fotó, fotódokumentáció, rajz, koncepció- és/vagy projektleírás stb.) és opcionálisan 1 db mozgókép (video vagy animáció).
A portfólió maximum 50 MB, PDF formátumú.
A fájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnev.pdf.
A mozgókép 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció maximum 500 MB, PAL rendszerű, képméret minimum 720x576 px, maximum 1920x1080 px, avi vagy mp4 formátumú.
A fájlok elnevezése a következő legyen: vezeteknevkeresztnev.avi vagy mp4
A nagyméretű file-okat, fájlküldővel, (pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive) lehet elküldeni. Videó csatornára feltöltött videó linkjét nem áll módunkban elfogadni!


Az alkalmassági vizsga értékelése:
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.
Az eredményekről a jelentkezőket 2020. június 15. éjfélig (CET) e-mailben értesítjük.


GYAKORLATI VIZSGA

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:
Szakmai alkalmasságot és általános műveltséget felmérő szöveges teszt, műelemzés. A vizsga ideje: 2020. június 22. 10:00 – 11.30 óra

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:
Megadott, rövid történet ábrázolása szöveges fényképregény vagy rajzolt képes forgatókönyv (storyboard) formában. Terjedelem: 3 db A/4-es lap.
A digitális kidolgozásra, utómunkára számítógépet és programot biztosítunk. Fényképezőgépet, pendrive-ot, rajzeszközöket és papírt a felvételizők hoznak magukkal.
A vizsga ideje: 2020. június 22. 12.00 – 18.00 óra

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/beszélgetés:
A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás, amely során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat anyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatva vagy digitálisan, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.
A vizsga ideje: 2020. június 23. 9.00 óra

 

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:
digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, letöltő kábel, rajzeszközök, papír, olló, ragasztó.

PONTOZÁS
Megszerezhető összpontszám: 200 pont
- teszt: 40 pont
- portfolió: 40 pont
- szakmai feladat: 60 pont
- szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

 

Kézműves tárgykultúra BA

Kézműves tárgykultúra BA szak

 

Munkarend: nappali

Fin. forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges

Képzési idő (félév): 6

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:

350 000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport:

Művészetközvetítés

Érettségi követelmények / felvételi vizsgatárgyak:

Érettségi bizonyítvány / Alkalmassági (Alk) és gyakorlati (Gy) vizsga

Képzés célja:

A képzés célja kézműves szakemberek képzése, akik alkalmasak a kézművesség területén megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteik kreatív alkalmazására, kézművesként műhely, vállalkozás működtetésére. Kellő mélységű elméleti ismeretekkel, gyakorlati készséggel és manuális szakmai tudással rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb tárgyak:

Stílustörténet, Csomagolástervezés, Papír és print, Alternatív kézműves technikák, Kreatív minta-forma gyakorlatok, Papír anyagismeret és tecnológia, Papír és nyomat, Kísérleti és alkotó papírstúdiumok, Papírporcelán stúdiumok, Környezetvédelem, 3 D tárgytervezés, Tárgy- és környezetkultúra

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:

kézműves tárgykultúra szakember

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A 2020-2021 TANÉVRE

 

Kézműves tárgykultúra [papírműves specializáció]

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

 

A Kézműves tárgykultúra alapképzési szaknál papírműves specializációt lehet választani. Már az alkalmassági vizsgára a specializációhoz igazodó munkákkal pályázzon a jelentkező (részletesebben később).

A jelentkezőknek alapvetően a tárgyi környetetünk vizuális megközelítésében kell jártasnak lennie. Alapszinten ismerni kell a tér ábrázolási gyakorlatait, elsősorban a perspektivikus ábrázolást. Előnyt jelent  3D programok és egyéb grafikus ábrázolásra és formaalakításra használható programok  ismerete. 

A felvételizőknek  ismernie kell a művészettörténet és a formatervezés kapcsolatát.  Előnyt jelent a kortárs design és tárgykultúra iránt való érdeklődés. A gyakorlati felvételi, tárgyak és terek bizonyos szempontok mentén történő kreatív  alakítása lesz. Ezért javasolt  tárgyak és formai összefüggések rajzi és plasztikai tanulmányozása, a formai és funkcionális alakítás rajzi és makettes megjelenítése.

A szakmai felvételi két szakaszból áll. Az első szakasz: szakmai alkalmassági vizsga. A második szakaszban a szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőnek gyakorlati vizsgát kell tennie. A gyakorlati vizsga a jelentkező kreatív tervezési-alkotói gyakorlataiból, valamint az alkalmassági vizsgára hozott anyagainak elemzéséből, illetve elbeszélgetésből áll (részletesebben később). 

Alkalmassági felvételi vizsga 2020. április 27- 2020. május 1. között kerül megrendezésre. A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

 

Alkalmassági felvételi vizsga ideje: 2020. április 27. – 2020. április 30.

Gyakorlati felvételi vizsga ideje: 2020. május 25. – 2020. május 29.

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA

 

Az alkalmassági vizsga követelményei:

A jelentkezőnek mappát (portfóliót) kell bemutatnia személyesen, amelynek tíz darab saját munkát kell tartalmaznia.  A 10 munka közül legalább 5 darabnak minimum A/2 méretű tanulmányrajznak / festménynek / plasztikáról/ kézműves, iparművészeti technikával létrehozott munkáról készült képi dokumentációnak, 2 vagy 3D tervnek kell lenni tárgy-, tér- és emberi figura ábrázolása tárgykörben. Továbbá 5 db saját témát / témákat feldolgozó, nem tanulmány jellegű munkákat is be kell bemutatni. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:

– Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód

– Vizuális kreativitás, nyitottság

– Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, plasztikai, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban)

– Kompozíciós készség

– Művészettörténeti alapképzettség

– Kortárs művészeti tájékozottság

A munkák elbírálásának folyamata:

A felvételi bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar Kézműves BA szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. Az alkalmassági vizsgára hozott munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a bizottság több tényező, a bírálati szempontok figyelembevételével, a maga komplexitásában.

 

GYAKORLATI VIZSGA

A gyakorlati felvételi vizsga 2020. május 25- 2020. május 29. között kerül megrendezésre. A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

 

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely két részből áll:

1. Gyakorlati feladat /Alakrajz készítése emberfiguráról (pl. ceruza, szén, pitt) és színes 2D-s, illetve 3D-s kompozíciós, egyszerű térbeli kreatív gyakorlatok.

2. Elbeszélgetés / A vizuális feladatokat felvételi elbeszélgetés követi, melynek célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.

A korábbi alkalmassági vizsgára hozott mappát javasolt kiegészíteni (frissíteni) újabb munkákkal, amit a gyakorlati vizsgát követő elbeszélgetésen be kell mutatni.  Minden felvételizőnek személyesen kell a számára adott feladatot teljesíteni, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége.

A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:

– Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód

– Vizuális kreativitás, nyitottság

– Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban)

– Kompozíciós készség

– Művészettörténeti alapképzettség

– Kortárs művészeti tájékozottság

A munkák elbírálásának folyamata:

Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták.

A második szakasz a jelentkezőnek az intézményben készített munkáinak vizsgálatából, valamint elbeszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a művészi pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét. A bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar adott szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre.

Gyakorlati vizsgán szerezhető 200 pont, bontásban:

Rajz feladat: 80 pont.

Színes 2D-s, illetve 3D-s kompozíciós, egyszerű térbeli kreatív gyakorlat: 80 pont.

Elbeszélgetés (mappanézés, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 40 pont.

 

Új specializáció!

Kézműves tárgykultúra [art-design specializáció] (Nappali)

A Kézműves tárgykultúra alapképzési szaknál art-design specializációt lehet választani. Már az alkalmassági vizsgára a specializációhoz igazodó munkákkal pályázzon a jelentkező .(l. részletesebben később)

A felvételire készülőnek alapvetően a tárgyi környetetünk vizuális megközelítésében kell jártasnak lennie. Alapszinten ismerni kell a tér ábrázolási gyakorlatait, elsősorban a perspektivikus ábrázolást. Előnyt jelent  3D programok és egyéb grafikus ábrázolásra és formaalakításra használható programok  ismerete. 

A felvételizőknek  ismernie kell a művészettörténet és a formatervezés kapcsolatát.  Előnyt jelent a kortárs design és tárgykultúra iránt való érdeklődés. A gyakorlati felvételi, tárgyak és terek bizonyos funkciók mentén történő kreatív alakítása lesz. Ezért javasolt  tárgyak és formai összefüggések rajzi és plasztikai tanulmányozása, a formai és funkcionális alakítás rajzi és makettes megjelenítése.

A szakmai felvételi két szakaszból áll. 

Az első szakasz: szakmai alkalmassági vizsga. 

A második szakaszban a szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőnek gyakorlati vizsgát kell tennie.

A gyakorlati vizsga a jelentkező kreatív tervezési-alkotói gyakorlataiból, valamint az alkalmassági vizsgára hozott anyagainak elemzéséből, illetve egy beszélgetésből áll (l. részletesebben később). 

Alkalmassági felvételi vizsga ideje: 2020. április 27. – 2020. április 30.

Gyakorlati felvételi vizsga ideje: 2020. május 25. – 2020. május 29.

 

Alkalmassági felvételi vizsga 2020. április 27- 2020. május 1. között kerül megrendezésre. A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

 

1. Az alkalmassági vizsga követelményei:

A jelentkezőnek mappát (portfóliót) kell bemutatnia személyesen, amelynek tíz darab saját munkát kell tartalmaznia.  A 10 munka közül legalább 5 darabnak minimum A/2 méretű tanulmányrajznak, kézműves technikával létrehozott munkáról készült képi dokumentációnak, 2, vagy 3D tervnek kell lenni tárgy-, tér- és emberi figura ábrázolása tárgykörben. Továbbá 5 db saját témát feldolgozó, nem tanulmány jellegű munkát is be kell mutatni. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

 

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:

– Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód

– Vizuális kreativitás, nyitottság

– Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, plasztikai, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-,és formaábrázolásban

– Kompozíciós készség

– Művészettörténeti alapképzettség

– Kortárs művészeti, formatervezési tájékozottság

 

A munkák elbírálásának folyamata:

A felvételi bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar Kézműves BA szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. Az alkalmassági vizsgára hozott munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a bizottság több tényező, a bírálati szempontok figyelembevételével, a maga komplexitásában.

 

2. Gyakorlati vizsga

A gyakorlati felvételi vizsga 2020. május 25- 2019. május 29. között kerül megrendezésre. A pontos időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

 

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely két részből áll:

1. Gyakorlati feladat / tárgytervezés a funkciók és a környezet figyelembevételével és színes 2D-s, illetve 3D-s kompozíciós, egyszerű térbeli kreatív gyakorlatok. ( Eszközök: szén, ceruza, pitt kréta, olló, vonalzó)

2. Elbeszélgetés / A vizuális feladatokat felvételi elbeszélgetés követi, melynek célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.

A korábbi alkalmassági vizsgára hozott mappát javasolt kiegészíteni (frissíteni) újabb munkákkal, amit a gyakorlati vizsgát követő elbeszélgetésen be kell mutatni.  Minden felvételizőnek személyesen kell a számára adott feladatot teljesíteni, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége.

A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:

– Vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód

– Vizuális kreativitás, nyitottság

– ­A funkciók és a használat szempontjainak integrálása a tervezési folyamatba

– Képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-,  és formaábrázolásban )

– Kompozíciós készség

– Művészettörténeti alapképzettség

– Kortárs művészeti tájékozottság

A munkák elbírálásának folyamata:

Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták.

A második szakasz a jelentkezőnek az intézményben készített munkáinak vizsgálatából, valamint elbeszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a művészeti-tervezői  pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét. A bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar adott szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre.

Gyakorlati vizsgán szerezhető 200 pont, bontásban:

Rajz feladat: 80 pont.

Színes 2D-s, illetve 3D-s kompozíciós, egyszerű térbeli kreatív gyakorlat: 80 pont.

Beszélgetés (mappanézés, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 40 pont.

 

 

Utoljára frissítve: 2020. március 30.
© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat