fbpx

Intézményi meghirdetések

Felvételi 2018

MEGHIRDETETT SZAKOK A 2020-AS PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN

Július végén a Szent István Egyetembe beolvad a veszprémi Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon kara és az egri Eszterházy Károly Egyetem gyöngyösi Károly Róbert kampusza. A Szent István Egyetem és a Kaposvári Egyetem pedig augusztus 1-jén összeolvad.
A felvi.hu honlapon a jelentkezést a pótfelvételi eljárásban a Kaposvári Egyetem meghirdetett képzésére kell még beadni!

felvi.hu képernyőkép

felvi.hu

Képzések indulása: 2020. szeptember

Pótfelvételi jelentkezés: 2020. augusztus 9-ig

Képzéseinkkel kapcsolatos további információ: Molik Mária 06-70-614-7805

 

KE
Kaposvári Egyetem
KE felvehető kapacitásszáma: 1886 fő.

TelepülésFelvehető (fő)  
  Nappali képzés i2020Esti, levelező munkarend  Távoktatás
Kaposvár 1166 720 0
Összesen 1166 720 0

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak.

 

 

Emelt szintű érettségi vizsga, mint felvételi követelmény

Alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki

 • legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

Ezt a szabályt nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a jelentkező olyan képzésre jelentkezik, amelyen a felvételi összpontszámot kizárólag az alkalmassági és gyakorlati vizsga alapján állapítják meg (művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjai).

A felvételi követelményeket bármely emelt szintű érettségi vizsgával teljesíteni lehet az alábbi szakokon:

Agrár képzési terület:

 • agármérnöki osztatlan
 • vidékfejlesztési agrármérnöki
 • lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki
 • mezőgazdasági mérnöki
 • természetvédelmi mérnöki

Gazdaságtudományok képzési terület:

 • kereskedelem és marketing
 • pénzügy és számvitel

Pedagógus képzési terület:

 • csecsemő és kisgyermeknevelő
 • gyógypedagógia
 • óvodapedagógus
 • tanító

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (emelt szintű érettségi helyett 2005 előtt érettségizetteknek)

A jelentkező a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával teljesítheti

 • a felvételi követelményként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt, és
 • a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt


legalább 45%-os eredményű vizsgával, ha az adott tantárgyból

 • a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
 • valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,
 • nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
 • az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel

rendelkezik.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi.

Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok, akik a kétszintű magyar érettségi vizsgarendszerben szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne szereplő érettségi vizsgatárgyaktól.

Példák:

 • A jelentkező 2000-ben a magyar rendszerben tett érettségit és fogorvos képzésre jelentkezik, ahol előírás az emelt szintű érettségi vizsga biológia és fizika vagy kémia érettségi vizsgatárgyból. Rendelkezik biológia és kémia érettségi vizsgatárgyból is érettségi vizsgaeredménnyel, ami középszintűnek minősül. Ez alapján mind a két tárgyból jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára.
 • A jelentkező 2016-ban Szlovákiában érettségizett és matematika alapszakra jelentkezik, ahol előírás egy emelt szintű érettségi vizsga az alábbi tárgyak közül: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy matematika. A szlovák érettségi bizonyítványában szerepel kémia érettségi vizsgatárgy, amely középszintű érettségi vizsgaeredménynek számít. Ez alapján kémia tárgyból jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára.
 • A jelentkező 2006-ban a magyar rendszerben tett érettségit és minden érettségi eredménye középszintű. Ebben az esetben nem jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára, függetlenül a jelentkezési helyének érettségi követelményétől, mivel már a kétszintű érettségi rendszerben vizsgázott.

Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát az adott érettségi vizsgatárgyakból egy napon bonyolítják le valamennyi érintett felsőoktatási intézményben. A vizsgát a jelentkező csak a behívó felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban szereplő időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőség.

Az E-felvételi rendszerében a kiválasztott jelentkezési helyek, illetve az ezekre meghatározott érettségi vizsgatárgyi követelmények alapján listából választhatja ki a jelentkező, hogy mely érettségi vizsgatárgyból vagy vizsgatárgyakból kíván felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tenni. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban, azaz 2020. február 15-ig lehet jelentkezni az E-felvételi felületén. A jelentkezési határidőt követően erre nincs lehetőség. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga térítésmentes.

Egy adott érettségi vizsgatárgyból letett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát valamennyi, az adott emelt szintű érettségi vizsgatárgyat megkövetelő jelentkezésnél figyelembe vesznek. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb szereplő felsőoktatási intézményben kell letenni.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák érettségi vizsgatárgyankénti lebonyolítására várhatóan 2020. július első hetében kerül sor. A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények küldik meg a jelentkezők részére, amely tartalmazza a vizsga napját, kezdetének időpontját, lebonyolításának részletes szabályait, a vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (ezeket a jelentkezőnek kell vinnie magával), a vizsgaeredmény nyilvánosságra hozatalának módját, valamint a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha az eléri a 45%-ot. Ebben az esetben kiváltja az emelt szintű érettségit, és a jelentkező teljesíti az emelt szintű érettségi feltételét, illetve megkapja az 50 többletpontot, ha olyan tárgyból tett vizsgát, amiből érettségi pontot lehet számolni.

Az érettségi pontok számításánál az érettségi bizonyítványban található, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi százalékos vizsgaeredmény kerül beszámításra (nem a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga százalékos eredménye), illetve többletpontként 50 többletpontot kap a jelentkező.

1. példa:
A jelentkező matematika alapszakra jelentkezik (ahol egy emelt szintű érettségi vizsga megléte a feltétel), Magyarországon érettségizett 2000-ben. A szakra elfogadható érettségi vizsgatárgyak közül matematikából közepes (59%) és fizikából négyes (79%) középszintű eredménnyel rendelkezik. Fizikából jelentkezik felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára, amelyet 67%-os eredménnyel teljesít, így az eredménye a vizsgának megfelelt. Középiskolai osztályzatait nem adta meg, így tanulmányi pont részére nem számítható.

Ebben az esetben a jelentkező érettségi pontja a két középszintű érettségi vizsgaeredményének százalékos értékeinek összegeként kerül kiszámításra (138 pont). Felvételi összpontszáma az érettségi pontszámának a duplázásával számítható ki (276 pont). E mellett a sikeres felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért emelt szintű érettségi jogcímen 50 többletpontra jogosult, így felvételi összpontszáma 326 pont.

2. példa:
A jelentkező anglisztika alapszakra jelentkezik (ahol angol emelt szintű érettségi vizsga megléte a feltétel), Magyarországon érettségizett 1995-ben. A szakra elfogadható érettségi vizsgatárgyak közül angolból elégséges (39%) és magyar nyelv és irodalomból közepes (59%) középszintű eredménnyel rendelkezik. Angolból jelentkezik felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára, amelyet 85%-os eredménnyel teljesít, így az eredménye a vizsgának megfelelt. Középiskolai osztályzatait nem adta meg, így tanulmányi pont részére nem számítható.

Ebben az esetben a jelentkező érettségi pontja a két középszintű érettségi vizsgaeredményének százalékos értékeinek összegeként kerül kiszámításra (98 pont). Felvételi összpontszáma az érettségi pontszámának a duplázásával számítható ki (196 pont). E mellett a sikeres felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért emelt szintű érettségi jogcímen 50 többletpontra jogosult, így felvételi összpontszáma 246 pont, amivel nem éri el az alapképzésen előírt jogszabályi minimum ponthatárt (280 pont), így nem kerülhet felvételre.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere a 2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi vizsgarendszer által kidolgozott és kiadott, az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) közzétett, az adott érettségi vizsgatárgyra vonatkozó emelt szintű írásbeli feladatsorokon alapul.

Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye kizárólag csak az adott felsőoktatási felvételi eljárásban használható fel, és nem eredményez az adott tantárgyból emelt szintű érettségi eredményről szóló bármilyen igazolást vagy tanúsítványt.

 

Pontszámítás felsőfokú oklevél alapján (emelt szintű érettségi vizsga helyett)

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a felsőoktatási intézmények a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél minősítése alapján is rangsorolhatják. Az oklevélért adható pontot a jogszabályi minimum pontszám és 400 pont között arányosan kell megállapítani.

A felsőfokú oklevél alapján történő pontszámításkor a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára nem kötelező a jelentkezési feltételként meghatározott (emelt szintű) érettségi vizsga letétele.

Az összpontszám meghatározásakor az így kapott pontszámhoz hozzá kell adni azokat a többletpontokat, amelyekre a jelentkező jogosult. Ilyen esetben a jelentkezési kérelem csak akkor minősül hiányosnak, ha a jelentkező a jelentkezéskor az érettségi eredményei és középiskolai bizonyítványa alapján is kéri a pontszámítás elvégzését.

Ha a fentiek szerint szeretné a pontjait számíttatni, akkor a felsőfokú oklevél másolatát kötelező a jelentkezési kérelemhez csatolni.

Fontos tudni azonban, hogy felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevélből ezen a módon pont nem számítható, mivel az nem minősül felsőfokú végzettséget eredményező oklevélnek!

A Kaposvári Egyetemen adható felvételi pontok az oklevél eredménye alapján:

A pontszámítási táblázat a következő:

Oklevél minősítése

pontszám

5 (kiváló, jeles)

400

4 (jó)

360

3 (közepes

320

2 (elégséges)

280

 

Intézményi meghirdetések karonként

KE-AKK

KE-AKK

Intézmény elérhetősége:

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
•  Telefon: (82) 505-901
•  E-mail: molik [PONT] maria [KUKAC] ke [PONT] hu, gelencser [PONT] timea [KUKAC] ke [PONT] hu
•  Honlap: undefined

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. AUGUSZTUS 6.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2020. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

Nappali képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

N

A

lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki(1)(3)

támogatott

7

1 20

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy idegen nyelv(8) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(7)

AGRÁR

I

A

N

K

lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki(1)(3)

325 000 Ft

AGRÁR

I

A

N

A

mezőgazdasági mérnöki(1)(2)

támogatott

7

1 30

AGRÁR

I

A

N

K

mezőgazdasági mérnöki(1)(2)

325 000 Ft

AGRÁR

I

A

N

A

természetvédelmi mérnöki(1)(2)

támogatott

7

1 15

AGRÁR

I

A

N

K

természetvédelmi mérnöki(1)(2)

325 000 Ft

AGRÁR

I

O

N

K

agrármérnöki(1)

300 000 Ft

10

1 20

AGRÁR

I

 

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

F

N

K

mezőgazdasági(1)

200 000 Ft

4

1 15

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

AGRÁR

I

 

Részidős képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

L

A

mezőgazdasági mérnöki(1)(4)

támogatott

7

1 15

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy idegen nyelv(8) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(7)

AGRÁR

I

A

L

K

mezőgazdasági mérnöki(1)(4)

250 000 Ft

AGRÁR

I

 

MEGHIRDETETT felsőoktatási szakképzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

F

L

K

mezőgazdasági(1)(4)

200 000 Ft

4

1 15

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

AGRÁR

I

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.

(3) Választható specializációk: lovasedző; lovassport menedzser.

(4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

(5) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek; élelmiszeripari ismeretek; építőipar ismeretek; erdészet és vadgazdálkodás ismeretek; erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek; faipar ismeretek; faipari ismeretek; földmérés ismeretek; földmérési ismeretek; gépészet ismeretek; informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; kertészet és parképítés ismeretek; kertészeti és parképítési ismeretek; környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek; környezetvédelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; közlekedés ismeretek; közlekedésépítő ismeretek; mezőgazdaság ismeretek; mezőgazdasági gépész ismeretek; mezőgazdasági ismeretek; vegyész ismeretek; vegyipar ismeretek; vegyipari ismeretek; villamosipar és elektronika ismeretek; vízügyi ismeretek.

(6) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: autó- és repülőgép- szerelési ismeretek; automatikai és elektronikai ismeretek; élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek; gépgyártás-technológiai ismeretek; hajózási technikai ismeretek; közlekedésautomatikai ismeretek; közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek; magas- és mélyépítési ismeretek; mechatronikai ismeretek; mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek; postaforgalmi ismeretek; út-, vasút- és hídépítési ismeretek; vasútgépészeti ismeretek; vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.

(7) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek; élelmiszer-ipari alapismeretek; építészeti és építési alapismeretek; faipari alapismeretek; gépészeti alapismeretek; informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel); közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika); mezőgazdasági alapismeretek; vegyipari alapismeretek.

(8) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; román; spanyol; szerb; szlovák.

Csatolandó dokumentumok

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés

   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

minden felsőoktatási szakképzés

   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

N

K

állattenyésztő mérnöki(1)(2)

500 000 Ft

4

1 10

felvételi vizsga (Sz)

AGRÁR

M

N

K

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (magyar nyelven)(1)(2)

500 000 Ft

4

1 10

AGRÁR

M

N

K

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (angol nyelven)(1)

500 000 Ft

4

1 10

AGRÁR

 

Részidős képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

L

K

állattenyésztő mérnöki(1)(3)

325 000 Ft

4

1 10

felvételi vizsga (Sz)

AGRÁR

M

L

K

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki(1)(3)

325 000 Ft

4

1 10

AGRÁR

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.

(3) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira félévente háromszor egy hét gyakorissággal kerül sor.


Pontszámítás:


Felvételi pontok:
 - felvételi vizsga: 50 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 3 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 1 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - 2. nyelvvizsga: 1 pont
 - intézményi TDK 1-3 hely vagy különdíj: 2 pont
 - OTDK 1-3 hely vagy különdíj: 2 pont
 - versenyeken való részvétel: 2 pont

Csatolandó dokumentumok

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, motivációs levél és/vagy önéletrajz, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

 

KE-GTK

KE-GTK

Intézmény elérhetősége:

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
•  Telefon: (82) 505-901
•  E-mail: molik [PONT] maria [KUKAC] ke [PONT] hu, gelencser [PONT] timea [KUKAC] ke [PONT] hu
•  Honlap: undefined

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. AUGUSZTUS 6.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2020. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

Nappali képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

N

A

kereskedelem és marketing (magyar nyelven)(1)(2)

támogatott

7

1 20

kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9)

GAZD

I

A

N

K

kereskedelem és marketing (magyar nyelven)(1)(2)

195 000 Ft

GAZD

I

A

N

K

kereskedelem és marketing (angol nyelven)(1)

250 000 Ft

7

1 10

GAZD

I

A

N

K

nemzetközi tanulmányok (angol nyelven)(1)

250 000 Ft

6

1 10

kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(11) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

TÁRS

I

A

N

A

pénzügy és számvitel(1)(2)

támogatott

7

1 15

kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9)

GAZD

I

A

N

K

pénzügy és számvitel(1)(2)

195 000 Ft

GAZD

I

A

N

A

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(2)

támogatott

7

1 20

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(4) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy idegen nyelv(10) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(8)

AGRÁR

I

A

N

K

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(2)

250 000 Ft

AGRÁR

I

 

MEGHIRDETETT felsőoktatási szakképzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

F

N

K

kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció](1)

195 000 Ft

4

1 10

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

GAZD

I

F

N

K

pénzügy és számvitel [vállalkozási](1)

195 000 Ft

4

1 10

GAZD

I

 

Részidős képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

L

A

kereskedelem és marketing(1)(3)

támogatott

7

1 15

kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy idegen nyelv(11) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(9)

GAZD

I

A

L

K

kereskedelem és marketing(1)(3)

195 000 Ft

GAZD

I

A

L

A

pénzügy és számvitel(1)(3)

támogatott

7

1 20

GAZD

I

A

L

K

pénzügy és számvitel(1)(3)

195 000 Ft

GAZD

I

A

L

A

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(3)

támogatott

7

1 15

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(4) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy idegen nyelv(10) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(8)

AGRÁR

I

A

L

K

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(3)

250 000 Ft

AGRÁR

I

 

MEGHIRDETETT felsőoktatási szakképzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

F

L

K

kereskedelem és marketing [kereskedelmi](1)(3)

195 000 Ft

4

1 15

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

GAZD

I

F

L

K

pénzügy és számvitel [államháztartási](1)(3)

195 000 Ft

4

1 15

GAZD

I

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.

(3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente péntek-szombat.

(4) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek; élelmiszeripari ismeretek; építőipar ismeretek; erdészet és vadgazdálkodás ismeretek; erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek; faipar ismeretek; faipari ismeretek; földmérés ismeretek; földmérési ismeretek; gépészet ismeretek; informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; kertészet és parképítés ismeretek; kertészeti és parképítési ismeretek; környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek; környezetvédelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; közlekedés ismeretek; közlekedésépítő ismeretek; mezőgazdaság ismeretek; mezőgazdasági gépész ismeretek; mezőgazdasági ismeretek; vegyész ismeretek; vegyipar ismeretek; vegyipari ismeretek; villamosipar és elektronika ismeretek; vízügyi ismeretek.

(5) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; turisztika ismeretek; turisztikai ismeretek; ügyvitel ismeretek; vendéglátóipar ismeretek; vendéglátóipari ismeretek.

(6) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: autó- és repülőgép- szerelési ismeretek; automatikai és elektronikai ismeretek; élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek; gépgyártás-technológiai ismeretek; hajózási technikai ismeretek; közlekedésautomatikai ismeretek; közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek; magas- és mélyépítési ismeretek; mechatronikai ismeretek; mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek; postaforgalmi ismeretek; út-, vasút- és hídépítési ismeretek; vasútgépészeti ismeretek; vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.

(7) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek; irodai ügyviteli ismeretek.

(8) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek; élelmiszer-ipari alapismeretek; építészeti és építési alapismeretek; faipari alapismeretek; gépészeti alapismeretek; informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel); közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika); mezőgazdasági alapismeretek; vegyipari alapismeretek.

(9) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); ügyviteli alapismeretek; vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

(10) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; román; spanyol; szerb; szlovák.

(11) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol.

Csatolandó dokumentumok

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés

   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

minden felsőoktatási szakképzés

   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

N

K

pénzügy(2)

350 000 Ft

4

1 10

felvételi elbeszélgetés (Sz)

GAZD

M

N

K

regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven)(2)

350 000 Ft

4

1 10

GAZD

M

N

K

regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven)

380 000 Ft

4

1 10

GAZD

M

N

K

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(2)

350 000 Ft

4

1 10

AGRÁR

 

Részidős képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

L

K

regionális és környezeti gazdaságtan(3)

350 000 Ft

4

1 10

felvételi elbeszélgetés (Sz)

GAZD

M

L

K

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(3)

350 000 Ft

4

1 10

AGRÁR

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.

(3) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: konzultációkra kéthetente péntek-szombati napokon kerül sor.


Pontszámítás:


Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 50 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 3 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 1 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - 2. nyelvvizsga: 1 pont
 - intézményi TDK 1-3 hely vagy különdíj: 2 pont
 - OTDK 1-3 hely vagy különdíj: 2 pont
 - versenyeken való részvétel: 2 pont

Csatolandó dokumentumok

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

 

 

KE-PK

KE-PK

Intézmény elérhetősége:

7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
•  Telefon: (82) 505-901
•  E-mail: gelencser [PONT] timea [KUKAC] ke [PONT] hu, molik [PONT] maria [KUKAC] ke [PONT] hu
•  Honlap: undefined

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. AUGUSZTUS 6.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2020. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

Nappali képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

N

A

csecsemő- és kisgyermeknevelő(1)

támogatott

6

1 20

Alkalmassági (1. típus) (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. ének v. fizika v. matematika v. társadalomismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(5) v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15)

PED

I

A

N

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő(1)

160 000 Ft

PED

I

A

N

A

gyógypedagógia(1)(2)

támogatott

8

1 30

magyar nyelv és irodalom és
biológia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy bármely idegen nyelv(14) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(13)

PED

I

A

N

K

gyógypedagógia(1)(2)

275 000 Ft

PED

I

A

N

A

óvodapedagógus(1)

támogatott

6

1 20

Alkalmassági (2. típus) (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. ének v. matematika v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(12)

PED

I

A

N

K

óvodapedagógus(1)

160 000 Ft

PED

I

A

N

A

tanító(1)

támogatott

8

1 30

Alkalmassági (2. típus) (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. ének v. informatika v. matematika v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(11)

PED

I

A

N

K

tanító(1)

160 000 Ft

PED

I

 

Részidős képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

L

A

csecsemő- és kisgyermeknevelő(1)(3)(4)

támogatott

6

1 20

Alkalmassági (1. típus) (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. ének v. fizika v. matematika v. társadalomismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(5) v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15)

PED

I

A

L

A

gyógypedagógia(1)(2)(3)(4)

támogatott

8

1 120

magyar nyelv és irodalom és
biológia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(8) v. egy bármely idegen nyelv(14) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(13)

PED

I

A

L

K

gyógypedagógia(1)(2)(3)(4)

250 000 Ft

PED

I

A

L

A

óvodapedagógus(1)(3)(4)

támogatott

6

1 30

Alkalmassági (2. típus) (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. ének v. matematika v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(12)

PED

I

A

L

K

óvodapedagógus(1)(3)(4)

140 000 Ft

PED

I

A

L

A

tanító(1)(3)(4)

támogatott

8

1 20

Alkalmassági (2. típus) (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. ének v. informatika v. matematika v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(11)

PED

I

A

L

K

tanító(1)(3)(4)

140 000 Ft

PED

I

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) Választható szakirányok: logopédia; pszichopedagógia; tanulásban akadályozottak pedagógiája.

(3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

(4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

(5) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek; oktatási alapismeretek; szociális alapismeretek.

(6) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek; egészségügyi ismeretek; egészségügyi technika ismeretek; egészségügyi technikai ismeretek; informatika ismeretek; informatikai ismeretek; képző- és iparművészet ismeretek; képző- és iparművészeti ismeretek; pedagógia ismeretek; pedagógiai ismeretek; szociális ismeretek.

(7) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek; egészségügyi ismeretek; egészségügyi technika ismeretek; egészségügyi technikai ismeretek; képző- és iparművészet ismeretek; képző- és iparművészeti ismeretek; Pedagógia ismeretek; pedagógiai ismeretek; szociális ismeretek.

(8) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: szociális ismeretek.

(9) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: egyházzenész-ismeretek; gyakorlatosszínész- ismeretek; jazz-zenész-ismeretek; klasszikuszenész- ismeretek; népzenész-ismeretek; táncos ismeretek.

(10) Választható egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy: egyházzenész ismeretek; gyakorlatos színész ismeretek; jazz-zenész ismeretek; klasszikus zenész ismeretek; népzenész ismeretek; táncos ismeretek.

(11) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek; informatikai alapismeretek; oktatási alapismeretek; szociális alapismeretek.

(12) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek; oktatási alapismeretek; szociális alapismeretek.

(13) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: szociális alapismeretek.

(14) Választható egy bármely idegen nyelv: angol; arab; beás; bolgár; bolgár nemzetiségi nyelv; cseh; eszperantó; finn; francia; héber; holland; horvát; horvát nemzetiségi nyelv; japán; kínai; latin nyelv; lengyel; lovári; német; német nemzetiségi nyelv; olasz; orosz; portugál; román; spanyol; szerb; szlovák; szlovén nemzetiségi nyelv; szlovén nyelv; török; újgörög; ukrán.

(15) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol.

Csatolandó dokumentumok

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés

   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

csecsemő- és kisgyermeknevelő

A

N

 

óvodapedagógus

A

L

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás

óvodapedagógus

A

N

tanító

A

L

tanító

A

N

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

N

K

neveléstudomány(1)(2)

325 000 Ft

4

1 10

felvételi elbeszélgetés (Sz)

BÖLCS

 

Részidős képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

L

K

neveléstudomány(1)(2)(3)

325 000 Ft

4

1 20

felvételi elbeszélgetés (Sz)

BÖLCS

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) Választható specializáció: kora gyermekkori intervenció.

(3) A levelező munkarendű képzésben - az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában - a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.


Pontszámítás:


Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 50 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 3 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 1 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - 2. nyelvvizsga: 1 pont
 - intézményi TDK 1-3 hely vagy különdíj: 2 pont
 - OTDK 1-3 hely vagy különdíj: 2 pont
 - versenyeken való részvétel: 2 pont

Csatolandó dokumentumok

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

 

 

Intézményi meghirdetések (felvi.hu)

 

 

Kreditelismertetési nyomtatványok

docxAKK kreditelismertetés32.83 KB

docxGTK kreditelismertetés37.22 KB

 

Képzéseink

 

 

Információ

A Kaposvári Egyetem Felvételi Információs pontja a KE Felvi InfoPont annak reményében jött létre, hogy azok a felvételizők, akik felsőoktatási tanulmányaik helyszínéül a Kaposvári Egyetemet is jelölték, gyorsan és egyszerűen juthassanak friss információkhoz a felvételivel és intézményünkkel kapcsolatban.

 

 
 
Intézmény elérhetősége
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
82/505-901
molik [PONT] maria [KUKAC] szie [PONT] hu; gelencser [PONT] timea [KUKAC] szie [PONT] hu
 
Utoljára frissítve: 2020. július 31.

Kapcsolat

Felvételi információk

82/505-800 / 2657 mellék • 06-82/505-901
felveteli [KUKAC] szie [PONT] hu

Kari kapcsolattartók

AKK – Dr. Áprily Szilvia
06 82/505-828, aprily [PONT] szilvia [KUKAC] szie [PONT] hu

GTK – Horváthné Dr. Kovács Bernadett
06 82/505-800 / 3500, kovacs [PONT] bernadett [KUKAC] szie [PONT] hu

PK – Bencéné Dr. Fekete Anikó Andrea
06 82/505-810, fekete [PONT] andrea [KUKAC] szie [PONT] hu
Dr. Gombos Péter
06 82/505-810, gombos [PONT] peter [KUKAC] szie [PONT] hu

RRMK – Hetesi Anita
06 82/505-800 / 4001, hetesi [PONT] anita [KUKAC] szie [PONT] hu

© 2020 Szent István Egyetem Kaposvári Campus. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat